Föreläsningsområden

Peter erbjuder föreläsningar inom följande områden

 1. Livsglädje och arbetsglädje
 2. Att utmana sig själv och finna sin inre styrka när det oväntade inträffar
 3. Hur man skapar en målbild och hur man når sin vision
 4. Att tänka kreativt och våga pröva det okända utanför sin komfortzon
 5. Ingenting är omöjligt bara man tror på sig själv och vågar vara sig själv
 6. Hur ett ögonblick kan förändra livet och kampen att komma tillbaka mot alla odds
 7. Positiv inställning är nyckeln till framgång

Baserat på Peters inspirationsföreläsning erbjuds också en halv dags reflekterande workshop för lag, arbetsgrupper och företag med syfte att

 1. Att bygga ett starkare lag baserat på reflektioner och övningar på individ-, grupp- och lag nivå.
 2. Att definiera gemensamma mål och arbetsprocesser inom laget.
 3. Att varje deltagare får djupare insikt om sina egna och sina lagkamraters styrkor och svagheter.
 4. Deltagarna delar med sig av sina med- och motgångar i livet och kopplar dem till de gemensamma målen.
 5. Inget är omöjligt så länge som du tror på dig själv och laget.
 6. Att aldrig ge upp när det oväntade inträffar.

Workshoppen genomförs under en halv dag med följande steg.

Individuella förberedelser, som görs före workshoppen

Steg 1 – Målsättning/Process kartläggning
Steg 2 – Inspirationsföreläsning
Steg 3 – Med- och motgångar
Steg 4 – Reflektion och diskussion kopplat till målen och processerna

Vänligen kontakta Peter för hur den reflekterande workshoppen kan anpassas för att möta ditt företags/lags/arbetsgrupps behov.