Om Peter Åberg

Peter arbetar till vardags som finansdirektör på Nederman med ansvar för finans, IT och HR för ett affärsområde. Han arbetade tidigare för Alfa Laval, som region controller med ansvar för Central - och Öst Europa, Latinamerika, Afrika och Mellanöstern.

Peter har utfört över 150 inspirationsföreläsningar och reflekterande workshops i 16 länder på 5 kontinenter. Peter har föreläst för Förenta Nationerna i New York, flertalet Svenska Ambassader, multinationella företag och för olika ledningsgrupper och arbetslag.

Peter har gjort många föreläsningar för välgörande ändamål, bland annat för över 14 000 barn på 70 skolor och universitet i Sverige, Polen, Colombia och Sydafrika. Peter har föreläst för Barnonkologen på Lunds Universitetssjukhus, arbetslösa utländska akademiker och för unga vuxna som startat om sitt liv.

Peter arbetar som förändringsledare och coach över hela världen. Han har genomfört många workshoppar i syfte att klargöra processer, stärka individer och öka sammanhållningen i olika arbetslag och grupper.

Peter har en magister examen från Lunds Universitet i Strategi och ekonomisk analys och har byggt på sin examen med kurser inom beteendevetenskap, organisation och ledarskap.

Peter vidareutbildade sig på Wharton School of the University of Pennsylvania år 2011 där han läste en Executive Education.

Peter föreläser i egen regi ett antal gånger i månaden.